Nové Město na Moravě
oficiální stránky města
 

 

 
 

Otevřené město

Úplný přehled o penězích daňových poplatníků. Průhledné hospodaření města. Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku.

Objednejte se

Elektronický objednávkový systém možnost objednat se elektronicky prostřednictvím sítě Internet k vyřízení si svých úředních záležitostí na konkrétní vybraný termín a čas. Aktuální stav podaných žádostí o vydání dokladů.

 

Nadační fond

Posláním Nadačního fondu Nového Města na Moravě je podpora sociálních, kulturních, společenských, vzdělávacích, sportovních a zdraví prospěšných aktivit ve prospěch občanů města Nového Města na Moravě a jeho okolí.

Novoměstská karta

Tato karta zajistí komfortní a pohodlné bezplatné cestování městem, zaplacený poplatek za komunální odpad a dále nabízí možnost čerpat velkou škálu slev v rámci městských organizací. Časová platnost karty je nastavena v režimu plovoucího období v délce 1 rok.

Uzavírky a dopravní omezení

Informace o aktuálních dlouhodobých dopravních událostech, omezeních a uzavírkách silnic 2. a 3. třídy a místních komunikacích v Novém Městě na Moravě.

Novoměstská losovačka

Město připravilo několik akcí na podporu novoměstských živnostníků. První z nich je Novoměstská losovačka. Losovačka je soutěž pro všechny návštěvníky obchůdků a služeb, které provozují novoměšťáci.